Welkom

Foto door Irina Iriser op Pexels.com

Welkom bij De Weg Naar Jezelf !Therapeutische Praktijk Katy Pylyser

We kennen dat gevoel allemaal wel: het gevoel van geleefd te worden, niet helemaal onszelf te kunnen zijn. “Maar wie ben ik ook alweer ?” Dat gevoel van vervreemding van onszelf. We leven in een wereld waar we vooral gefocust zijn op wat er van ons verwacht wordt, op wat anderen van ons verwachten. Onze blik is vooral naar buiten gericht. Zo verliezen we het contact met onszelf en geraken we de weg kwijt. We voelen ons verloren. Door de focus opnieuw op onszelf te richten kunnen we De Weg naar Onszelf terugvinden.

Je kan bij mij terecht voor counseling en begeleiding bij onder andere:
– Gevoelens van onzekerheid, angsten, minderwaardigheidsgevoel
– Gevoelens van innerlijke onrust
– Burn-out / Bore-out
– Relatieproblematieken
– Rouw en verlies
– Droomcounseling, actieve imaginatie en visualisatie
– Eenzaamheid en het gevoel van anders zijn
– Zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling en groei
– Psychische, emotionele, existentiële en spirituele problematieken/thematieken
– en meer … neem gerust contact op en dan kijken we samen naar het thema dat je bezighoudt

Ik spreek Nederlands, Frans, Engels en een aardig mondje Spaans.

Hoe werk ik ?

Op warme, zachte en kwetsbare wijze ontdekken we samen laagje na laagje jouw unieke zijn !

Ik werk vanuit een transpersoonlijke en archetypische benadering:

In de transpersoonlijke en archetypische psychologie komt het er vooral op neer om het stukje “psyche” in de woorden ‘psychologie’ en ‘psychotherapie’ opnieuw haar juiste en oorspronkelijke betekenis terug te geven. ‘Psyche’ staat voor ‘ziel’ in het Grieks. Letterlijk betekent het ‘adem’. Onze ziel is onze diepste, maar vaak verscholen kern. Onze ziel is wat ons leven bezieling geeft, met andere woorden wat ons leven levend, intens, diep, inspirerend, … rijk en betekenisvol maakt. Zo’n intens leven kent hoogtes en dieptes en dat kan al wel eens behoorlijk overweldigend zijn. Vooral omdat we, in onze maatschappij, die diepste dimensie in onszelf een beetje vergeten zijn. We snappen dus niet meer vanwaar die overweldiging komt en hoe we met die intensiteit kunnen omgaan. Zo denken we al snel dat er iets mis moet zijn met ons. Toch zit er in dat ongekende, onbewuste deel van onszelf zoveel potentieel, zoveel kracht, zoveel mogelijkheden en vooral zoveel échtheid !!

In de transpersoonlijke benadering kijken we samen naar alle aspecten van je leven, maar ook in het wezen van jouw als mens die het leven zo intens en complex kunnen maken. Deze benadering kijkt naar alle bewustzijnslagen en belevingslagen van de mens en werkt dus volledig integraal en inclusief. Geen enkel aspect staat volledig los van het geheel. Zowel, fysieke, vitale, mentale als spirituele aspecten worden bekeken en aangesproken zodat de mens in zijn volledigheid en volwaardigheid wordt gezien. Door onszelf de kans te geven om daar in alle rust, veiligheid en eerlijkheid naar te kijken krijgt alles wat meer ruimte, krijgen we zelf wat meer adem (en ‘adem’ is de letterlijke betekenis van het woordje ‘psyche’ in het Grieks) en wordt alles geleidelijk aan wat minder overweldigend. Ook die ongekende krachten kunnen op die manier ontdekt worden en ten dienste gesteld worden van wie we ten gronde zijn, van ons echte eigen leven. Zo geven we beetje bij beetje jouw ziel (maar ook alle andere lagen van jouw zijn) opnieuw erkenning, ruimte en aanwezigheid in je leven, in alle eenvoud en mildheid maar vooral met alle respect voor de diepte en rijkdom van je volledige zijn!

In de archetypische benadering geven we in zekere zin een stem aan jouw ziel (en aan alle krachten die er leven) en leren we haar symbolische taal kennen, een beeldtaal, zoals bijvoorbeeld in je dromen, met behulp van onder andere visualisaties en actieve imaginatie, maar ook in vertellingen en verhalen waar veel beeldtaal wordt gebruikt. Door jouw ziel ruimte te geven kan ze opnieuw gaan ademen en op een rustigere manier haar plek echt gaan innemen in de volle complexiteit en rijkdom van jouw wezen als mens. Zo leer je geleidelijk aan de diepte van jouw eigen menselijk wezen ontdekken en waarderen, in plaats van er enkel door overweldigd en verward te geraken.

Counseling …? Ja ! Counseling ! De intense complexiteit van ons menselijk wezen beïnvloedt alle aspecten van ons leven. Of het nu gaat om je eigen welbevinden met jezelf, of in relatie tot je partner, op je werk, met je vrienden of hoe je omgaat met de diepste belevingen in het leven, zoals liefde, verlies, de dood … of andere intense gebeurtenissen in het leven … elk aspect van je leven wordt beïnvloed en mogelijk zelfs bepaald door deze diepste kern die we eigenlijk zo slecht kennen. Dat is dus wat we voornamelijk zullen doen in onze counselingsgesprekken samen: De weg ontdekken naar jezelf ! Je helpen jezelf ten diepste te leren kennen om zo bewuster, rustiger en vollediger te kunnen zijn wie je bent. Samen lopen we een stukje van jouw levenspad om je te helpen ontdekken wie jij ècht bent.

%d bloggers liken dit: