Everything in life …

Everything in life
Is an invitation to reflection
Everything in life 
Is a mirror
Everything in life
Gives you the opportunity 
To look at yourself
Everything in life
Throws you back
Upon yourself.

Be awake and alert
And look at what
Life is trying to show you
Life is showing you 
Who you really are
Which has so little to do
With who we think we are.
Look at yourself
With openness, curiosity,
And willingness to see …

You’ll be amazed
By the person you learn to know
And by doing so
You’ll be amazed
By the preciousness of life
For everything only exists
For the sake
Of You 
Discovering yourself!
Can you realise what this really means?

(kp)
05/05/2013

In dit enige moment …

Een onzegbare leegte in mij
Een ondoordringbare donkerte
De schaduw van de schaduw
Of de schaduw in de schaduw
Maar nog net wel bezield

En daarvoor een vage herinnering
Aan een geboorte …
Maar uit wat?
Uit een baarmoeder?
Of uit een Niets?

De geboorte voor alle andere geboortes
De allereerste …
Maar daar nog net voor
Die vage herinnering
Aan waar Alles begon

Ongrijpbaar maar wel aanwezig
Niet buiten mij, hoe zou het kunnen
Dat ik me iets kan herinneren
Dat niet van mij is
Onmogelijk

Een aanwezigheid in mij, hoe moet ik het noemen?
Een vormloze aanwezigheid
Als een Geest
Als een Zucht
Een Levensadem

En daar dan nog net voor …
Voor die Adem geblazen werd
Een oorverdovende Stilte
Een overvolle Leegte
Een onvoorstelbare Kracht

Een kracht van overweldigende Aanwezigheid
Leegte en volheid samen
Indringend en dwingend
Creatief en vruchtbaar
Zacht, krachtig en liefdevol!

Een Leegte met een drang
Een drang tot Leven
En dan die liefdevolle zucht
Die adem vol leven
Als een omhelzing van binnenuit

In mij? Zou het kunnen?
En toch kan ik het voelen …
Toch is het mijn herinnering
Mijn beleven, nu!
Levend en gevoeld

Alsof het steeds, ieder moment opnieuw gebeurt …
Een nooit eindigend en nooit begonnen
Herbeginnen
De eerste en de laatste adem tegelijk …
De laatste en de eerste adem tegelijk …

Katy Pylyser 28/04/2013

Dansen op een koord

Een vreemd gevoel van leegte
Een vreemd verdriet
Het verlaten of loslaten 
Van iets ouds

Een oud evenwicht verstoord
Een nieuw nog niet helemaal gevonden
Een twijfel
Een dansen op een koord

Een weten dat het goed is
Oude twijfel die nog de kop opsteekt
Ben ik iets verloren of net iets rijker
Het voelt nog onzeker

Een oud evenwicht dat niet echt was
Een nieuw dat nog niet helemaal stabiel voelt
Een oude veiligheid die er geen was
Een nieuwe die nog niet helemaal zeker voelt

Dansen op een koord
Weten dat het goed is
Ik vertrouw op Liefde en op Twijfel
Want tussen Twijfel en Liefde ligt mijn pad …

(kp)
26/04/2013

Het regent …

Het regent
En alles kleurt intens
Het groen levendiger groen
Het geel dieper en warm

De aarde komt tot leven
Diep en vochtig geurend
Nat is de regen
Vol met levend leven

Na de Volle Maan kon alleen regen komen
Regen die de aarde doordringt tot bij de diepste wortel
En zo nieuwe kracht schenkt
Voor een fris ontwaken

En ik … 
Ik sta in de regen
Nog vol van de Nacht
Wortel te schieten in de diepte van het leven …

(kp)
26/04/2013