Maan

Maan,
Je bent al goed aanwezig
Vastberaden
Ga je door merg en been

Je wil zeker zijn
Dat je goed wordt verstaan
Dat je niet zomaar
Opzij kan worden gezet

Met volle intensiteit
Kondig je jezelf aan
Kom je dichterbij
En eis je onze aandacht

Tot in de kern
Van onze cellen
Dring je door
En raak je het diepste van ons bestaan

Alle muren 
Breek je af
Maakt ze met de grond gelijk
Laat ons onze naaktheid ervaren

Alle pijn, alle verdriet
Die we zo grondig hadden verdrongen
Moeten we in jouw licht
Aanschouwen

Ground zero
Van ons aardse verblijf
Om van nul af aan
opnieuw te gaan gronden

Je geeft ons de kans
Opnieuw wortel te schieten
Nieuwe funderingen te leggen
Voor ons verdere bestaan

Je geeft ons de kans
Opnieuw te ontdekken wie we zijn
Je laat ons in de spiegel
Van onze kwetsbaarheid kijken

In die spiegel
Zien we wie we echt zijn
Wars van alle scheve en manke muren …
Daar liggen we dan naast een hoopje schijn …

Je geeft ons de kans
Opnieuw te kiezen
Met welke stenen we willen bouwen
Bouwen aan ons bestaan

Maan,
Je komt met een hevig bericht
Niet mis te verstaan
“Neem je leven in eigen handen!”

Maan, 
De kwetsbaarsten onder ons 
Krijgen de volle lading
Zijn behoorlijk van slag!

Maan, 
Laat jouw licht ook schijnen
Op die diepste, goed verscholen krachten
Die van de kwetsbaren dierbaren maken

Laat je licht schijnen
Op die kracht der krachten
Die van kwetsbaren geliefden maken
En dan vooral geliefden van zichzelf …


(kp) 
22/06/2013

Cloudy sky

The cloudy sky pulls me into oblivion …
It is within me and without
There’s no way I can discern it

It’s like being within a dream
Knowing I’m dreaming
But being totally immersed in it

What is in and what is out?
Is there an in and an out?
Or are they both the same?

The clouds in the sky are pulling me out of myself
And draining me withing my own deepest self
At the same time

As if both were one and the same …
As I know they are …
Leaving only a vastest emptiness within me …


(kp) 
15/06/2013

… as it does

The sky is like a silent ocean
In motion
The birds are singing their tune
Nature goes as it does

Every morning anew, every morning alike
It seems
But it’s a new creation everytime
Nature creates as it does

And I am silently watching as a part of it
It appears
As creation shows itself, or is it just me seeing?
Nature happens to me as it does 

The sky like an ocean floats past
In clouds
Like dreamed images they come and go
Nature arises from it as it does

As I watch it happen I feel myself
Disappear
Wandering and wondering about …
Nature touches me as it does …


(kp)
15/06/2013

Als een flard van eeuwigheid …

Als een flard van eeuwigheid
Een stukje vonk uit het oneindige
Valt het niet zomaar mee
Om mens te zijn …

Wortelend in een diepte
Waarvan de roots nog voelbaar
Afkomstig zijn uit een vage herinnering
Aan toen alles begon …

Gekomen met de bedoeling
Om mij dat hier te herinneren
die oneindige roots
En tegelijkertijd kind van hier te zijn

Is het niet simpel!
Met de twijfel over 
Wat ik nu eigenlijk ben
Zit ik als het ware steeds tussen twee stoelen.

Toch is het niet anders dan voor elk ander
Behalve dan misschien die herinnering
Die vage maar zekere herinnering 
Aan wat ik was voor ik er was …

Toch vind ik meer en meer rust
In die twijfel en bevraging
Kom ik tot rust in die dubbele identiteit
Kind van de eeuwigheid en kind van deze tijd …

Het vraagt tijd en geduld
En liefde en zachtheid …
Om het evenwicht te vinden 
Tussen wie ik ben en wie ik ben …

Als een flard van eeuwigheid
Werd ik naar hier geschoten
Kind van beide realiteiten …
Ik had het niet anders gewild!!

Het heeft mij geleerd
Dat liefde in de ziel zetelt
Dat dood niet bestaat
Dat verlies een eeuwig geschenk is

Dat verbinding en verbondenheid
Voorbij gaat aan wie we zijn
Een herinnering is aan het eeuwige
Een herontdekken van wie we zijn

Dat die herinnering hier in dit bestaan
Kan herontdekt worden én beleefd
Dat we allemaal kinderen zijn 
Van de eeuwigheid en van deze tijd

In die ontmoeting met elkaar
In de angst voor verlies
De liefde waar we naar hunkeren
Liggen alle antwoorden …

Als we het allemaal
Maar diep genoeg willen beleven …


(kp)
09/06/2013

Herinnering …

Een Chaos die er geen was

Een Chaos met een verscholen innerlijke Reden

Een Chaos zo boven, zo beneden

Zo buiten, zo binnen

Zo vroeger, zo nu …

 

Een Niet-Weten dat er geen is

Een Niet-Weten met een verscholen innerlijk Weten

Een herinnering aan dat wat was

Lang voor ik het kon weten

Al lang nu, niet anders dan toen

 

Een ik die er geen is

Een ik met een verscholen innerlijke Ik

Die Ik die alles regelt

Zonder dat ik er iets was wist

Zonder dat ik er iets van mis

 

Een leven die er (g)een is

Een leven met een verscholen innerlijk Leven

Dat Leven dat er was

Lang voor ik er was

Lang daarvoor en toch was ik er al

 

Een herinnering die er geen is

Een herinnering met een verscholen innerlijke betekenis

Een herinnering, van mij

Maar hoe kan dat dan?

Als er geen ik is …

 

Toch is er een  Reden

Toch is er een Weten

Is er een Ik en is er Leven

Is er Betekenis

In die Herinnering …

 

Een Chaos die er geen was

Een Chaos met een verscholen innerlijke Reden

Een Chaos zo boven, zo beneden …

Herinneringen

Aan toen en nu …

 

Herinneringen aan Altijd … Al-tijd

♥ 

(kp)

29/05/2013