Stil

In de stilte van de nacht
Weerklinkt de klank van duizend stemmen
Het zijn de stemmen van verlangen
Een stille onrust

Ze maken je wakker
Halen je uit je slaap
En voeren je naar
Een stille weten

Er is geen houden aan
Ze halen je uit bed
En vanuit de zwarte nacht
Komen stille woorden

Woorden nog dronken van slaap
Woorden helder doch gehuld
In de nog opake mist
Van het stille zoeken

Het verlangen wil gekend worden
Het verlangen wil gevoeld worden
Geleefd zoals dat alleen kan
In de stille diepte van de nacht

Het is geen droom
Het zijn geen beelden
Geen ander doel
Dan het stille er-zijn

Het brengt helderheid
In de diepe nacht
Het brengt rust
In de stille onrust

Buiten regendruppels
Binnen verlangen
Buiten stormwinden
Binnen stille tranen

Doch geen tranen van verdriet
Eerder warme tranen
En een wervelwind
Van stil verlangen

Geen verlangen naar buiten
Dat bevredigd wil worden
Een verlangen naar binnen
Een stil koesteren

Een koesteren
Een verlangen
Een overleven
Van stille liefde

Zo stil
Zo vanbinnen
Zo geheim
Zo stil

In de nog donkere nacht
Weerklinkt de klank van duizend stemmen
Ze hebben het over liefde
Zo stil

Ze hebben het over liefde
Zo kwetsbaar
Zo diep
Zo stil

Alleen in dat stille verlangen
Stil maar zo intens diep
Kan het ontdekt worden
In een stil weten

Gehuld in het donker
Als in een verre mystiek
Ongekend doch onmiskenbaar
In een stille aanwezigheid

Donkere nacht
Onzegbare woorden
Helder voelend
Stil

Katy Pylyser 27-12-2017

Zo ver weg … doch zo dichtbij

Zo ver weg
Doch zo dichtbij
In een voelen
In een weten
Dat geen twijfel kent
Dat alle twijfel overstijgt
Dankbaar
Geraakt
Nederig
Liefhebbend
Wetend
Om zoveel
Eigenlijk …
Nooit weggeweest
Voor wie echt voelt
Voorbij tijd
Voorbij ruimte
Vanuit het grenzeloze
Nooit
Zo aanwezig geweest
In de harten
Van de zielen
Van hen
Die jouw ziel raakten
Sommigen weten het
Sommigen voelen het
Sommigen niet
Maar dat maakt niet uit
Wat is is
In een niet aflatende wisselwerking
Een innige ontmoeting
Van ieder moment
Telkens opnieuw
Zonder eind
Zonder begin
Altijd aanwezig
Moge deze zielen
Die elkaar ontmoeten
Zich aan elkaar laven
Elkaar liefhebben
Elkaar voeden
Elkaar voelen
Ongemerkt (doch niet altijd)
Wordt het werk gedaan
Groeien we door elkaar
Met elkaar
Van elkaar
Samen
Verbonden
Met elk zijn eigenheid
Groeien we naar boven
Groeien we naar binnen
Weten we telkens meer ‘Ons’
Telkens meer ‘Liefde’
Dankbaar
Geraakt
Nederig
Liefhebbend
Wetend
Om zoveel
Zo ver weg … ?
Nee, zo dichtbij
In een voelen
In een weten
Dat geen twijfel kent
Dat alle twijfel overstijgt!
Voor jou …
In liefde
In dankbaarheid …
In een samen voelen
En zijn …
Altijd …
Katy Pylyser 17-01-2018