Het stille zwijgen

En dan het stille zwijgen
Het alleen zijn
En toch ook weer niet

Het bedachtzame
Mijmeren
Wegzakken

Een zeker gemis
Melancholie
Blauw en git

Opaak
Ondoordringbaar
Doch niet gesloten

Eerder grenzeloos
Eindeloos …
Zelfs ruimteloos

Een stilte zo dicht
Dat het lijkt
Of er geen klank mogelijk is

Alleen een stilzwijgen
Een nergens
Niets …

Het is bevreemdend
Hier
En toch ook weer niet

Het stille zwijgen
Melancholie …
Blauw … git …

Katy Pylyser 18-01-2020

Solace

Silence often offers
The best solace
Deep
Intense
Respectful
Silence
Allowing all feeling
To just be there …

Katy Pylyser 07-02-2020

Alleen voelen en wachten … en wachten en voelen

Diep geraakt is het hart
Met diepe vragen
Open en rauw
Zijn de wonden
Ze ademen angst en pijn

Blind en verdoken
Probeert het zich te beschermen
Maar tegen niet begrijpen
Is er geen bescherming

Alleen voelen en wachten
En wachten en voelen
En nog meer voelen
Meer is er niet

Vluchten kan niet
Wijken ook niet
De pijn onder ogen zien
Onvermijdelijk

Vertrouwen
Tegen beter weten in
Op de wijsheid van de pijn
Ooit wordt het zinvol … !?

Vragen zonder antwoorden
Rijten mijn wezen open
Tot nederigheid
Tot nederigheid

Katy Pylyser 10-02-2020

Where New Worlds Arise

I love it
When silence takes over
Making space
For new languages
And new words.
It is where new worlds
Arise
And come into being.

Katy Pylyser 13-02-2020