DroomWerk

Wat zijn dromen volgens de dieptepsychologie?
We zouden dromen kunnen zien als een soort van uiting van ons onbewust psychisch innerlijk leven. Als dusdanig kunnen we dan ook via onze dromen in contact komen met en meer inzicht krijgen in ons onbewust innerlijk leven. Dromen kunnen hier dan dienst doen als een soort van brug tussen het onbewuste en ons dagelijks bewustzijn, en wel in die mate waarin we over die brug kunnen geraken, we die oversteek kunnen maken. Er zijn mensen die zich hun dromen heel gemakkelijk kunnen herinneren en anderen niet. Maar je kan daar ook aan werken, je kan ook die brug echt over willen en echt in contact willen treden met die innerlijke voornamelijk onbewuste dimensie van jezelf.
In de dieptepsychologie en dus ook bij transpersoonlijke en archetypische visie op de mens is het de bedoeling om jezelf zo heel mogelijk te maken, dat je jezelf zo volledig mogelijk mag kennen. Let op het woordje ‘heel’ : helen is eigenlijk “heel maken”. In Jungiaanse therapie spreekt met over individuatie: jezelf zo volledig mogelijk leren kennen om zo de meest bewuste vorm van je meest volledige zelf te kunnen zijn. En zo ook het meest volledige potentieel in jezelf in je leven te kunnen inzetten. Dromen kunnen je hierbij helpen. ze zijn als het ware één van de manieren waarop het onbewuste zich kenbaar maakt, één van de manieren waarop de ziel met ons spreekt.

In DroomWerk gaan we samen op zoek naar wat deze droomberichten met hoog symbolische waarde voor jou kunnen betekenen, wat ze je over jezelf vertellen.

Dromen zijn één van de meest waardevolle en meest directe wegen naar jezelf ! Ze zijn als kleine eilandjes van eigenheid in de onmetelijke oceaan van het innerlijke on(der)bewuste. ~ Katy Pylyser

%d bloggers liken dit: