Themadagen

Foto door Martin Damboldt op Pexels.com

Themadagen kunnen gegeven worden in het kader van een intervisiegroep, een studiegroep of bijeenkomst in het kader van een gemeenschappelijke interesse in levensbeschouwelijke thematieken vanuit transpersoonlijk, archetypisch of spiritueel perspectief.

In functie van de grootte van de groep, van de ruimte en van de duur van de bijeenkomst zal het eerder om een interactieve workshop gaan of om een lezing (al probeer ik altijd om interactie en deelname van de groep mogelijk te maken).

Themadagen kunnen voor een halve dag of een hele dag uitgewerkt worden. Ik pas de inhoud en de activiteiten aan in functie van de duur van de bijeenkomst. Voor een lezing kan de duur in overleg bepaald worden.

De themadagen kunnen ook aangepast worden aan een specifieke doelgroep. Zo zal een themadag voor een vereniging of een groep mensen die niet meteen ervaring heeft met transpersoonlijke, archetypische of spirituele benaderingen van levensthema’s toch ook raken, boeien en inspireren door de verschillende activiteiten waarin de deelnemers zich ongetwijfeld deels zullen kunnen herkennen. Het gaat tenslotte om het leven en ons beleven ervan. En daar hebben we allemaal ervaring mee.

Hieronder vind je een korte voorstellingen van mogelijke thema’s. Andere thema’s kunnen op vraag en na overleg uitgewerkt worden. Neem gerust contact op als je interesse hebt.

De Mens en Zijn Angsten: Aan de hand van visualisaties en van een oeroud Grieks mythologisch verhaal gaan we op ontdekkingstocht in onszelf en vinden we een archetypische benadering van angst. Ook de oergodin Ananke eist haar plek op  in het hele gebeuren …

Over Bewustzijn(-lagen): De Vedische filosofie leert ons dat er verschillende bewustzijnslagen bestaan. We gaan er kennis mee maken, we gaan ze onderzoeken en aan onszelf toetsen.

Over Liefde:Als de liefde je wenkt, volg haar, al zijn haar wegen nóg zo zwaar en steil …”, zo gaan de woorden van Kahlil Gibran over liefde. Hoe kunnen woorden ooit bevatten wat liefde is … toch willen we het proberen … ook al weten we niet waar we moeten beginnen … ach, liefde … wie of wat  ben jij? En wat doe je met ons?

Over Relaties & Intimiteit: “In den beginne is de relatie, alle werkelijke leven is ontmoeting” … laten we vertrekken van deze uitspraak van Martin Buber en mijmerend kijken waar we uitkomen … hoe ervaren wij relaties en intimiteit? Wat betekenen ze voor ons? En hoe zit het met onze relatie en intimiteit tot onszelf?

Over Leven & Dood: Eros en Thanatos, een spanningsveld?! “Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder.” ~ Lao Tse
Leven en dood worden vaak als tegenstellingen ervaren. Wanneer het lichaam sterft stopt
het leven, zo ervaren we het meestal. Maar is dat wel zo? Zijn leven en dood echt tegenstellingen? Ik denk soms dat het de dood is dat het leven juist zo levendig maakt. Maar wat is de dood dan? Als de dood het leven levend maakt, zit de dood dan niet in het leven zelf? Maakt het dan geen deel uit van de essentie van het leven? – en is het veel meer dan alleen maar aan het einde van het lichamelijke leven?
Zit de dood ook in depressie, in melancholie, in het grondeloze vat van verdriet,
in verveling en in de natuur van herfst en winter? … maar is het niet juist daaruit dat
vernieuwd leven ontstaat? Aan de hand van visualisaties en onder andere autobiografisch schrijven gaan we onze belevingen en perspectieven over Leven en Dood invulling geven.

Over het Aardse en het Spirituele:

Over de Ziel:

Over Numineuze Ervaringen:

Het Licht van de Donkere Nacht:

Over Archetypen & Symbolen:

Over Mythologie & Alchemie:

Het Rode Boek van Carl Gustav Jung:

Henry Corbin en de Mundus Imaginalis:

James Hillman en de Ziel van de Wereld:

Over Psycho-kosmologie:

De Kracht van het Ouder Worden:

Transpersoonlijke en Archetypische Psychologie:

Over Spiritualiteit: Zin en Onzin:

Er wordt aan deze pagina gewerkt.

%d bloggers liken dit: