Counseling

Foto door Pixabay op Pexels.com

Transpersoonlijke en archetypische counseling

In de transpersoonlijke en archetypische psychologie komt het er vooral op neer om het stukje “psyche” in de woorden ‘psychologie’ en ‘psychotherapie’ opnieuw haar juiste en oorspronkelijke betekenis terug te geven. ‘Psyche’ staat voor ‘ziel’ in het Grieks. Letterlijk betekent het ‘adem’. Onze ziel is onze diepste, maar vaak verscholen kern. Onze ziel is wat ons leven bezieling geeft, met andere woorden wat ons leven levend, intens, diep, inspirerend, … rijk en  betekenisvol maakt. Zo’n intens leven kent hoogtes en dieptes en dat kan al wel eens behoorlijk overweldigend zijn. Vooral omdat we, in onze maatschappij, die diepste dimensie in onszelf een beetje vergeten zijn. We snappen dus niet meer vanwaar die overweldiging komt en hoe we met die intensiteit kunnen omgaan. Zo denken we al snel dat er iets mis moet zijn met ons.

In de transpersoonlijke benadering kijken we samen naar alle aspecten in het leven, maar ook in het wezen van de mens die het leven zo intens en complex maken. Deze benadering kijkt naar alle bewustzijnslagen en belevingslagen van de mens en werkt dus volledig integraal en inclusief. Geen enkel aspect staat volledig los van het geheel. Zowel, fysieke, vitale, mentale als spirituele aspecten worden bekeken en aangesproken zodat de mens in zijn volledigheid en volwaardigheid wordt gezien. Door onszelf de kans te geven om daar in alle rust, veiligheid en eerlijkheid naar te kijken krijgt alles wat meer ruimte, krijgen we zelf wat meer adem (en ‘adem’ is de letterlijke betekenis van het woordje ‘psyche’ in het Grieks) en wordt alles geleidelijk aan wat minder overweldigend. Zo geven we beetje bij beetje de ziel (maar ook alle andere lagen van ons zijn) opnieuw erkenning, ruimte en aanwezigheid in ons leven, in alle eenvoud en mildheid maar vooral met alle respect voor de diepte en rijkdom van ons volledige zijn!

In de archetypische benadering geven we in zekere zin een stem aan onze ziel en leren we haar symbolische taal kennen, een beeldtaal, zoals bijvoorbeeld in onze dromen, met behulp van onder andere visualisaties en actieve imaginatie, maar ook in vertellingen en verhalen waar veel beeldtaal wordt gebruikt. Door onze ziel ruimte te geven kan ze opnieuw gaan ademen en op een rustigere manier haar plek innemen in de volle complexiteit en rijkdom van ons wezen als mens. We leren zo opnieuw de diepte van ons menselijk wezen ontdekken en waarderen, in plaats van er enkel door overweldigd en verward te geraken.

Counseling, zei je …? Ja, de intense complexiteit van ons menselijk wezen beïnvloedt alle aspecten van ons leven. Of het nu gaat om je eigen welbevinden met jezelf, of in relatie tot je partner, op je werk, met je vrienden of hoe je omgaat met de diepste belevingen in het leven, zoals liefde, verlies, de dood … of andere intense gebeurtenissen in het leven … elk  aspect van ons leven wordt beïnvloed en mogelijk zelfs bepaald door deze diepste kern die we eigenlijk zo slecht kennen.  Dat is dus wat we voornamelijk zullen doen in onze counselingsgesprekken samen: je helpen jezelf ten diepste te leren kennen om zo bewuster, rustiger en vollediger te kunnen zijn wie je bent. Samen lopen we een stukje van jouw levenspad om je te helpen ontdekken wie jij ècht bent.

%d bloggers liken dit: