Verhalenderwijs

Verhalenderwijs …

Samen (over)lopen we een stukje van jouw levenspad. Ik luister naar jouw verhaal, hoor de woorden die je gebruikt om jouw ervaren weer te geven zoals jij het beleeft, zie en voel hoe jouw lichaamstaal en gemoed mee uitdrukking geven aan jouw voelen, voorbij de woorden, en welke symboliek er in jouw verhaal verscholen ligt.

Samen komen we er achter welke symbolen aanwezig zijn en geven ze een stem. Samen ontdekken we wat ze voor jou ten diepste betekenen, hoe ze op jou invloed hebben en hoe ze bepalend zijn in jouw leven.

Samen leren we dieper luisteren naar jouw levensverhaal zodat het voor jou betekenis krijgt en helderder wordt. Op die manier kom je dichter bij jezelf en kan ik je geleidelijk aan  helpen om uiteindelijk jezelf te kunnen helpen.

%d bloggers liken dit: